دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته دوره (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته آموزش (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته اصفهان دوره (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته اصفهان (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: عملی
پیشنیاز:

(پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته


کد دوره: 5248
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 18 الی 21

تاریخ شروع: 1400/05/04
9,100,000 ریال
صفورا شاهین

(ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود