دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی سازه های گلخانه ای با SAP دوره طراحی سازه های گلخانه ای با SAP آموزش طراحی سازه های گلخانه ای با SAP اصفهان دوره طراحی سازه های گلخانه ای با SAP اصفهان طراحی سازه های گلخانه ای با SAP

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 14,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره طراحی سازه های گلخانه ای با SAP


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره طراحی سازه های گلخانه ای با SAP مشخص نشده است!

طراحی سازه های گلخانه ای با SAP

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود