دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع Arduino دوره دوره جامع Arduino آموزش دوره جامع Arduino اصفهان دوره دوره جامع Arduino اصفهان دوره جامع Arduino

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 6,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع Arduino


کد دوره: 4459
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1399/03/21
6,300,000 ریال
رامین احمدی

دوره جامع Arduino

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;