دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Civil 3D سطح دو دوره Civil 3D سطح دو آموزش Civil 3D سطح دو اصفهان دوره Civil 3D سطح دو اصفهان Civil 3D سطح دو

دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 7,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Civil 3D سطح یک

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Civil 3D سطح دو


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره Civil 3D سطح دو مشخص نشده است!

Civil 3D سطح دو

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;