دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی جامع سازه های فولادی و بتنی دوره طراحی جامع سازه های فولادی و بتنی آموزش طراحی جامع سازه های فولادی و بتنی اصفهان دوره طراحی جامع سازه های فولادی و بتنی اصفهان طراحی جامع سازه های فولادی و بتنی

طول دوره: 120 ساعت
شهریه : 62,400,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره طراحی جامع سازه های فولادی و بتنی


کد دوره: 5011
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 17 الی 21

چهار شنبه ها 17 الی 21

تاریخ شروع: 1399/11/20
62,400,000 ریال
حسین معتمدی

طراحی جامع سازه های فولادی و بتنی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;