دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش یادگیری عمیق (Deep Learning) در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow دوره یادگیری عمیق (Deep Learning) در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow آموزش یادگیری عمیق (Deep Learning) در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow اصفهان دوره یادگیری عمیق (Deep Learning) در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow اصفهان یادگیری عمیق (Deep Learning) در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 12,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

یادگیری ماشین و داده کاوی( Machine Learning & Data Mining ) در پایتون- کتابخانه Scikit

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره یادگیری عمیق (Deep Learning) در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره یادگیری عمیق (Deep Learning) در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow مشخص نشده است!

یادگیری عمیق (Deep Learning) در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود