دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش یادگیری عمیق در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow دوره یادگیری عمیق در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow آموزش یادگیری عمیق در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow اصفهان دوره یادگیری عمیق در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow اصفهان یادگیری عمیق در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow

دوره های مرتبط
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 6,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

یادگیری ماشین و داده کاوی در پایتون- کتابخانه Scikit

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره یادگیری عمیق در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره یادگیری عمیق در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow مشخص نشده است!

یادگیری عمیق در پایتون- کتابخانه Keras و TensorFlow

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;