دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV دوره پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV آموزش پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV اصفهان دوره پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV اصفهان پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 12,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

برنامه نویسی به زبان Python

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV مشخص نشده است!

پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود