دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV دوره پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV آموزش پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV اصفهان دوره پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV اصفهان پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 12,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

برنامه نویسی به زبان Python

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV


کد دوره: 4911
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 16 الی 19

تاریخ شروع: 1400/05/14
12,300,000 ریال
محمد کیانی

پردازش تصویر و بینایی ماشین ( Image Processing & Machine vision)در پایتون- کتابخانه OpenCV

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود