دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی نیروگاههای خورشیدی دوره طراحی نیروگاههای خورشیدی آموزش طراحی نیروگاههای خورشیدی اصفهان دوره طراحی نیروگاههای خورشیدی اصفهان طراحی نیروگاههای خورشیدی

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره طراحی نیروگاههای خورشیدی


کد دوره: 4658
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1399/04/27
5,000,000 ریال
محمد امین جعفری

طراحی نیروگاههای خورشیدی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;