دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی نیروگاههای خورشیدی دوره طراحی نیروگاههای خورشیدی آموزش طراحی نیروگاههای خورشیدی اصفهان دوره طراحی نیروگاههای خورشیدی اصفهان طراحی نیروگاههای خورشیدی

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 8,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره طراحی نیروگاههای خورشیدی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره طراحی نیروگاههای خورشیدی مشخص نشده است!

طراحی نیروگاههای خورشیدی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود