دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش آمادگی آزمون PTE دوره آمادگی آزمون PTE آموزش آمادگی آزمون PTE اصفهان دوره آمادگی آزمون PTE اصفهان آمادگی آزمون PTE

دوره های مرتبط
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 16,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون PTE


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره آمادگی آزمون PTE مشخص نشده است!

آمادگی آزمون PTE

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;