دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش آمادگی آزمون PTE دوره آمادگی آزمون PTE آموزش آمادگی آزمون PTE اصفهان دوره آمادگی آزمون PTE اصفهان آمادگی آزمون PTE

دوره های مرتبط
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 10,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون PTE


کد دوره: 4443
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 8 الی 18

جمعه ها 8 الی 18

تاریخ شروع: 1398/06/07
10,000,000 9,500,000 ریال
. مجموعه اساتید

آمادگی آزمون PTE

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;