دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش تعیین سطح زبان دوره تعیین سطح زبان آموزش تعیین سطح زبان اصفهان دوره تعیین سطح زبان اصفهان تعیین سطح زبان

طول دوره: 1 ساعت
شهریه : 100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره تعیین سطح زبان


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره تعیین سطح زبان مشخص نشده است!

تعیین سطح زبان

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود