دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Civil 3D جامع دوره Civil 3D جامع آموزش Civil 3D جامع اصفهان دوره Civil 3D جامع اصفهان Civil 3D جامع

طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 7,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

AutoCAD

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Civil 3D جامع


کد دوره: 4507
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 20 الی 22

سه شنبه ها 20 الی 22

تاریخ شروع: 1398/09/17
7,300,000 ریال
محمد سقایی زاده

Civil 3D جامع

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;