دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی داخلی و دکوراسیون (ترم اول) دوره طراحی داخلی و دکوراسیون (ترم اول) آموزش طراحی داخلی و دکوراسیون (ترم اول) اصفهان دوره طراحی داخلی و دکوراسیون (ترم اول) اصفهان طراحی داخلی و دکوراسیون (ترم اول)

دوره های مرتبط
طول دوره: 100 ساعت
شهریه : 24,400,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

طراحی داخلی و دکوراسیون (پیش نیاز)

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره طراحی داخلی و دکوراسیون (ترم اول)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره طراحی داخلی و دکوراسیون (ترم اول) مشخص نشده است!

طراحی داخلی و دکوراسیون (ترم اول)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;