دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی داخلی و دکوراسیون (پیش نیاز) دوره طراحی داخلی و دکوراسیون (پیش نیاز) آموزش طراحی داخلی و دکوراسیون (پیش نیاز) اصفهان دوره طراحی داخلی و دکوراسیون (پیش نیاز) اصفهان طراحی داخلی و دکوراسیون (پیش نیاز)

دوره های مرتبط
طول دوره: 90 ساعت
شهریه : 21,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره طراحی داخلی و دکوراسیون (پیش نیاز)


کد دوره: 5045
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 14 الی 20

سه شنبه ها 15 الی 18

تاریخ شروع: 1399/11/06
21,900,000 ریال
. مجموعه اساتید

طراحی داخلی و دکوراسیون (پیش نیاز)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;