دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم ششم) بهره گیری از تکنولوژی واقعیت افزوده دوره (ترم ششم) بهره گیری از تکنولوژی واقعیت افزوده آموزش (ترم ششم) بهره گیری از تکنولوژی واقعیت افزوده اصفهان دوره (ترم ششم) بهره گیری از تکنولوژی واقعیت افزوده اصفهان (ترم ششم) بهره گیری از تکنولوژی واقعیت افزوده

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 12,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم ششم) بهره گیری از تکنولوژی واقعیت افزوده


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم ششم) بهره گیری از تکنولوژی واقعیت افزوده مشخص نشده است!

(ترم ششم) بهره گیری از تکنولوژی واقعیت افزوده

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود