دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم ششم) مدیریت هوشمند در معماری داخلی دوره (ترم ششم) مدیریت هوشمند در معماری داخلی آموزش (ترم ششم) مدیریت هوشمند در معماری داخلی اصفهان دوره (ترم ششم) مدیریت هوشمند در معماری داخلی اصفهان (ترم ششم) مدیریت هوشمند در معماری داخلی

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 6,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

(ترم پنجم) تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم ششم) مدیریت هوشمند در معماری داخلی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم ششم) مدیریت هوشمند در معماری داخلی مشخص نشده است!

(ترم ششم) مدیریت هوشمند در معماری داخلی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود