دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 3-2 مدیریت پروژه و قراردادها دوره 3-2 مدیریت پروژه و قراردادها آموزش 3-2 مدیریت پروژه و قراردادها اصفهان دوره 3-2 مدیریت پروژه و قراردادها اصفهان 3-2 مدیریت پروژه و قراردادها

دوره های مرتبط
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 0 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 3-2 مدیریت پروژه و قراردادها


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره 3-2 مدیریت پروژه و قراردادها مشخص نشده است!

3-2 مدیریت پروژه و قراردادها

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;