دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم ششم) مدیریت پروژه و قراردادها دوره (ترم ششم) مدیریت پروژه و قراردادها آموزش (ترم ششم) مدیریت پروژه و قراردادها اصفهان دوره (ترم ششم) مدیریت پروژه و قراردادها اصفهان (ترم ششم) مدیریت پروژه و قراردادها

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 6,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم ششم) مدیریت پروژه و قراردادها


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم ششم) مدیریت پروژه و قراردادها مشخص نشده است!

(ترم ششم) مدیریت پروژه و قراردادها

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود