دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 3-1 تغییر عملکرد فضا و بازسازی دوره 3-1 تغییر عملکرد فضا و بازسازی آموزش 3-1 تغییر عملکرد فضا و بازسازی اصفهان دوره 3-1 تغییر عملکرد فضا و بازسازی اصفهان 3-1 تغییر عملکرد فضا و بازسازی

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 0 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

2-1 طراحی محوطه سازی و باغ آرایی

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 3-1 تغییر عملکرد فضا و بازسازی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره 3-1 تغییر عملکرد فضا و بازسازی مشخص نشده است!

3-1 تغییر عملکرد فضا و بازسازی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;