دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم ششم) تغییر عملکرد فضا و بازسازی دوره (ترم ششم) تغییر عملکرد فضا و بازسازی آموزش (ترم ششم) تغییر عملکرد فضا و بازسازی اصفهان دوره (ترم ششم) تغییر عملکرد فضا و بازسازی اصفهان (ترم ششم) تغییر عملکرد فضا و بازسازی

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

(ترم پنجم) طراحی محوطه سازی و باغ آرایی

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم ششم) تغییر عملکرد فضا و بازسازی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم ششم) تغییر عملکرد فضا و بازسازی مشخص نشده است!

(ترم ششم) تغییر عملکرد فضا و بازسازی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود