دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 2-4 تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی دوره 2-4 تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی آموزش 2-4 تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی اصفهان دوره 2-4 تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی اصفهان 2-4 تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی

دوره های مرتبط
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 0 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

2-3 اصول طراحی فنی ساختمان

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 2-4 تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره 2-4 تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی مشخص نشده است!

2-4 تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;