دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم پنجم) تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی دوره (ترم پنجم) تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی آموزش (ترم پنجم) تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی اصفهان دوره (ترم پنجم) تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی اصفهان (ترم پنجم) تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 6,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

(ترم دوم) اصول طراحی فنی ساختمان

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم پنجم) تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم پنجم) تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی مشخص نشده است!

(ترم پنجم) تنظیم شرایط محیطی و عایق بندی صوتی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود