دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم پنجم) جزئیات اجرایی دوره (ترم پنجم) جزئیات اجرایی آموزش (ترم پنجم) جزئیات اجرایی اصفهان دوره (ترم پنجم) جزئیات اجرایی اصفهان (ترم پنجم) جزئیات اجرایی

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 6,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

(ترم چهارم) مواد و مصالح پیشرفته

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم پنجم) جزئیات اجرایی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم پنجم) جزئیات اجرایی مشخص نشده است!

(ترم پنجم) جزئیات اجرایی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود