دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 2-3 جزئیات اجرایی دوره 2-3 جزئیات اجرایی آموزش 2-3 جزئیات اجرایی اصفهان دوره 2-3 جزئیات اجرایی اصفهان 2-3 جزئیات اجرایی

دوره های مرتبط
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 0 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

1-2 مواد و مصالح پیشرفته

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 2-3 جزئیات اجرایی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره 2-3 جزئیات اجرایی مشخص نشده است!

2-3 جزئیات اجرایی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;