دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم پنجم) تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دوره (ترم پنجم) تاسیسات مکانیکی و الکتریکی آموزش (ترم پنجم) تاسیسات مکانیکی و الکتریکی اصفهان دوره (ترم پنجم) تاسیسات مکانیکی و الکتریکی اصفهان (ترم پنجم) تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

طول دوره: 25 ساعت
شهریه : 7,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

(ترم دوم) اصول طراحی فنی ساختمان

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم پنجم) تاسیسات مکانیکی و الکتریکی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم پنجم) تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مشخص نشده است!

(ترم پنجم) تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود