دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دوره تاسیسات مکانیکی و الکتریکی آموزش تاسیسات مکانیکی و الکتریکی اصفهان دوره تاسیسات مکانیکی و الکتریکی اصفهان تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

طول دوره: 25 ساعت
شهریه : 7,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

اصول طراحی فنی ساختمان

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره تاسیسات مکانیکی و الکتریکی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مشخص نشده است!

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود