دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 2-1 طراحی محوطه سازی و باغ آرایی دوره 2-1 طراحی محوطه سازی و باغ آرایی آموزش 2-1 طراحی محوطه سازی و باغ آرایی اصفهان دوره 2-1 طراحی محوطه سازی و باغ آرایی اصفهان 2-1 طراحی محوطه سازی و باغ آرایی

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 0 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

1-1 طراحی تجاری و اداری

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 2-1 طراحی محوطه سازی و باغ آرایی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره 2-1 طراحی محوطه سازی و باغ آرایی مشخص نشده است!

2-1 طراحی محوطه سازی و باغ آرایی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;