دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم پنجم) طراحی محوطه سازی و باغ آرایی دوره (ترم پنجم) طراحی محوطه سازی و باغ آرایی آموزش (ترم پنجم) طراحی محوطه سازی و باغ آرایی اصفهان دوره (ترم پنجم) طراحی محوطه سازی و باغ آرایی اصفهان (ترم پنجم) طراحی محوطه سازی و باغ آرایی

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

(ترم چهارم) طراحی تجاری و اداری

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم پنجم) طراحی محوطه سازی و باغ آرایی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم پنجم) طراحی محوطه سازی و باغ آرایی مشخص نشده است!

(ترم پنجم) طراحی محوطه سازی و باغ آرایی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود