دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 1-4 روشنایی و نورپردازی دوره 1-4 روشنایی و نورپردازی آموزش 1-4 روشنایی و نورپردازی اصفهان دوره 1-4 روشنایی و نورپردازی اصفهان 1-4 روشنایی و نورپردازی

دوره های مرتبط
طول دوره: 25 ساعت
شهریه : 0 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

1-3 مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 1-4 روشنایی و نورپردازی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره 1-4 روشنایی و نورپردازی مشخص نشده است!

1-4 روشنایی و نورپردازی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;