دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 1-2 مواد و مصالح پیشرفته دوره 1-2 مواد و مصالح پیشرفته آموزش 1-2 مواد و مصالح پیشرفته اصفهان دوره 1-2 مواد و مصالح پیشرفته اصفهان 1-2 مواد و مصالح پیشرفته

دوره های مرتبط
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 0 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

1-1 مواد و مصالح پایه

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 1-2 مواد و مصالح پیشرفته


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره 1-2 مواد و مصالح پیشرفته مشخص نشده است!

1-2 مواد و مصالح پیشرفته

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;