دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 3-4 شیت بندی و ارائه طرح دوره 3-4 شیت بندی و ارائه طرح آموزش 3-4 شیت بندی و ارائه طرح اصفهان دوره 3-4 شیت بندی و ارائه طرح اصفهان 3-4 شیت بندی و ارائه طرح

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 0 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

3-2 طراحی مسکونی

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 3-4 شیت بندی و ارائه طرح


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره 3-4 شیت بندی و ارائه طرح مشخص نشده است!

3-4 شیت بندی و ارائه طرح

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;