دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش روش های اجرای دکوراسیون دوره روش های اجرای دکوراسیون آموزش روش های اجرای دکوراسیون اصفهان دوره روش های اجرای دکوراسیون اصفهان روش های اجرای دکوراسیون

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

اصول طراحی فنی ساختمان

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره روش های اجرای دکوراسیون


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره روش های اجرای دکوراسیون مشخص نشده است!

روش های اجرای دکوراسیون

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود