دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 2-5 طراحی مبلمان و دکور دوره 2-5 طراحی مبلمان و دکور آموزش 2-5 طراحی مبلمان و دکور اصفهان دوره 2-5 طراحی مبلمان و دکور اصفهان 2-5 طراحی مبلمان و دکور

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

هندسه و حجم شناسی دکوراسیون

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 2-5 طراحی مبلمان و دکور


کد دوره: 4953
روزهای برگزاری:

شنبه ها 15 الی 18

تاریخ شروع: 1399/09/15
0 0 ریال
منیر بهزاد پور

2-5 طراحی مبلمان و دکور

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;