دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 2-5 طراحی مبلمان و دکور دوره 2-5 طراحی مبلمان و دکور آموزش 2-5 طراحی مبلمان و دکور اصفهان دوره 2-5 طراحی مبلمان و دکور اصفهان 2-5 طراحی مبلمان و دکور

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 0 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

هندسه و حجم شناسی دکوراسیون

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 2-5 طراحی مبلمان و دکور


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره 2-5 طراحی مبلمان و دکور مشخص نشده است!

2-5 طراحی مبلمان و دکور

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;