دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 2-3 اصول طراحی فنی ساختمان دوره 2-3 اصول طراحی فنی ساختمان آموزش 2-3 اصول طراحی فنی ساختمان اصفهان دوره 2-3 اصول طراحی فنی ساختمان اصفهان 2-3 اصول طراحی فنی ساختمان

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 0 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

1-4 مقدمات طراحی معماری

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 2-3 اصول طراحی فنی ساختمان


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره 2-3 اصول طراحی فنی ساختمان مشخص نشده است!

2-3 اصول طراحی فنی ساختمان

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;