دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم دوم) اصول طراحی فنی ساختمان دوره (ترم دوم) اصول طراحی فنی ساختمان آموزش (ترم دوم) اصول طراحی فنی ساختمان اصفهان دوره (ترم دوم) اصول طراحی فنی ساختمان اصفهان (ترم دوم) اصول طراحی فنی ساختمان

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

(ترم اول) مقدمات طراحی معماری

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم دوم) اصول طراحی فنی ساختمان


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم دوم) اصول طراحی فنی ساختمان مشخص نشده است!

(ترم دوم) اصول طراحی فنی ساختمان

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود