دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم دوم) چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی دوره (ترم دوم) چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی آموزش (ترم دوم) چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی اصفهان دوره (ترم دوم) چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی اصفهان (ترم دوم) چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

(ترم اول) سبک شناسی و مبانی نظری

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم دوم) چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم دوم) چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی مشخص نشده است!

(ترم دوم) چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود