دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 2-2 چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی دوره 2-2 چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی آموزش 2-2 چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی اصفهان دوره 2-2 چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی اصفهان 2-2 چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 0 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

1-2 سبک شناسی و مبانی نظری

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 2-2 چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره 2-2 چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی مشخص نشده است!

2-2 چیدمان دکوراسیون در طراحی و فنگ شویی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;