دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 1-4 مقدمات طراحی معماری دوره 1-4 مقدمات طراحی معماری آموزش 1-4 مقدمات طراحی معماری اصفهان دوره 1-4 مقدمات طراحی معماری اصفهان 1-4 مقدمات طراحی معماری

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

نقشه کشی و ترسیم فنی

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 1-4 مقدمات طراحی معماری


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره 1-4 مقدمات طراحی معماری مشخص نشده است!

1-4 مقدمات طراحی معماری

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;