دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم اول) مقدمات طراحی معماری دوره (ترم اول) مقدمات طراحی معماری آموزش (ترم اول) مقدمات طراحی معماری اصفهان دوره (ترم اول) مقدمات طراحی معماری اصفهان (ترم اول) مقدمات طراحی معماری

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

(پیش نیاز) نقشه کشی و ترسیم فنی

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم اول) مقدمات طراحی معماری


کد دوره: 5250
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 18 الی 21

تاریخ شروع: 1400/05/06
9,100,000 ریال
صفورا شاهین

(ترم اول) مقدمات طراحی معماری

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود