دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 1-4 مقدمات طراحی معماری دوره 1-4 مقدمات طراحی معماری آموزش 1-4 مقدمات طراحی معماری اصفهان دوره 1-4 مقدمات طراحی معماری اصفهان 1-4 مقدمات طراحی معماری

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

نقشه کشی و ترسیم فنی

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 1-4 مقدمات طراحی معماری


کد دوره: 4565
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1399/03/19
5,600,000 ریال
سمیرا خاکی

1-4 مقدمات طراحی معماری

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;