دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط دوره مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط آموزش مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط اصفهان دوره مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط اصفهان مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 6,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط مشخص نشده است!

مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود