دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم دوم) مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط دوره (ترم دوم) مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط آموزش (ترم دوم) مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط اصفهان دوره (ترم دوم) مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط اصفهان (ترم دوم) مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 6,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم دوم) مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم دوم) مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط مشخص نشده است!

(ترم دوم) مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود