دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 1-2 سبک شناسی و مبانی نظری دوره 1-2 سبک شناسی و مبانی نظری آموزش 1-2 سبک شناسی و مبانی نظری اصفهان دوره 1-2 سبک شناسی و مبانی نظری اصفهان 1-2 سبک شناسی و مبانی نظری

دوره های مرتبط
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 3,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 1-2 سبک شناسی و مبانی نظری


کد دوره: 4955
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 15 الی 18

تاریخ شروع: 1399/09/16
3,800,000 ریال
سارا صادقی

1-2 سبک شناسی و مبانی نظری

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;