دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم اول) سبک شناسی و مبانی نظری دوره (ترم اول) سبک شناسی و مبانی نظری آموزش (ترم اول) سبک شناسی و مبانی نظری اصفهان دوره (ترم اول) سبک شناسی و مبانی نظری اصفهان (ترم اول) سبک شناسی و مبانی نظری

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم اول) سبک شناسی و مبانی نظری


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم اول) سبک شناسی و مبانی نظری مشخص نشده است!

(ترم اول) سبک شناسی و مبانی نظری

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود