دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش 1-1 مواد و مصالح پایه دوره 1-1 مواد و مصالح پایه آموزش 1-1 مواد و مصالح پایه اصفهان دوره 1-1 مواد و مصالح پایه اصفهان 1-1 مواد و مصالح پایه

دوره های مرتبط
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 3,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره 1-1 مواد و مصالح پایه


کد دوره: 4956
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 18 الی 21

تاریخ شروع: 1399/09/16
3,800,000 ریال
سارا صادقی

1-1 مواد و مصالح پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;