دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش مواد و مصالح پایه دوره مواد و مصالح پایه آموزش مواد و مصالح پایه اصفهان دوره مواد و مصالح پایه اصفهان مواد و مصالح پایه

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره مواد و مصالح پایه


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره مواد و مصالح پایه مشخص نشده است!

مواد و مصالح پایه

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود