دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم اول) مواد و مصالح پایه دوره (ترم اول) مواد و مصالح پایه آموزش (ترم اول) مواد و مصالح پایه اصفهان دوره (ترم اول) مواد و مصالح پایه اصفهان (ترم اول) مواد و مصالح پایه

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم اول) مواد و مصالح پایه


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم اول) مواد و مصالح پایه مشخص نشده است!

(ترم اول) مواد و مصالح پایه

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود