دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش نقشه کشی و ترسیم فنی دوره نقشه کشی و ترسیم فنی آموزش نقشه کشی و ترسیم فنی اصفهان دوره نقشه کشی و ترسیم فنی اصفهان نقشه کشی و ترسیم فنی

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره نقشه کشی و ترسیم فنی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره نقشه کشی و ترسیم فنی مشخص نشده است!

نقشه کشی و ترسیم فنی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;